Obchodná akadémia v Pezinku je zapojená do ERASMUS+

            V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu v rámci programu ERASMUS+  pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy. Erasmus+ je rozbehnutý program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý sa realizuje v rokoch 2014-2020. Tento sedemročný program je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.  Kľúčovou akciou č. 1 pre našu školu je vzdelávacia mobilita jednotlivcov s názvom „Poznávajme prax u "susedov" - praktické skúsenosti žiakov obchodnej akadémie v administrácii a v cestovnom ruchu“. Plnenie projektu začalo 01. 06. 2017 a končí 30. 11. 2018. Projekt umožní 8 vybraným žiakom 4. ročníka obchodnej akadémie a manažmentu regionálneho cestovného ruchu absolvovať v septembri 2017 a v septembri 2018  10-dňovú povinnú odbornú prax v zahraničí v Českej republike.

             V prvej etape projektu v septembri 2017 budú žiaci v rámci praxe rozdelení do 4 firiem:

            Hotel Maria Ostrava poskytuje návštevníkom ubytovacie služby a  možnosť spojiť pobyt s príjemným odpočinkom v podobe masáží. Taktiež ponúka prenájom školiacich miestností, priestor pre oslavy, večierky a svadby. Náplňou praxe našich žiakov v Hoteli Mária bude: uvedenie a zaevidovanie hostí do systému, pridelenie vhodnej izby hosťom, vybavovanie sťažností a pomoc pri riešení problémov, vybavenie rezervácie mailom a telefonicky, práca s pokladňou,  predaj tovaru na recepcii a komunikácia so zahraničnými hosťami v anglickom jazyku.

            Wincott People, a. s.  sa špecializuje na vyhľadávanie a výber zamestnancov. Zároveň sa zameriava na poskytovanie kompletného servisu v oblasti personálneho poradenstva. Náplňou odbornej praxe našich žiakov bude zostavenie inzerátu do novín na konkrétnu pracovnú pozíciu, pripravenie základných otázok na predbežný pohovor s uchádzačmi o zamestnanie, kontrola základných náležitostí v potrebných dokumentoch a zaevidovanie nového uchádzača do databázy.

            Advokátna kancelária Klega poskytuje právne služby v oblasti korporátneho, občianskeho, správneho a trestného práva. Náplňou odbornej praxe našich žiakov bude spracovanie textových súborov, tvorba tabuliek v Exceli, používanie elektronickej pošty, založenie a evidencia administratívnej dokumentácie, používanie kancelárskych zariadení, archivovanie obchodnej a úradnej korešpondencie.

            Account Professional, a.s., poskytuje služby v oblasti účtovníctva, daní a práva.  Náplňou odbornej praxe našich žiakov bude spracovanie účtovných dokladov, zaúčtovanie prijatých faktúr do účtovného softvéru na PC, vyhotovenie účtovných dokladov ručne aj v účtovnom softvéri na PC.

            Z dôvodu lepšieho uplatnenia a zvýšenia konkurencieschopností našich absolventov na trhu práce chceme prostredníctvom tejto praxe overiť využiteľnosť vedomostí a znalostí žiakov v medzinárodnom prostredí. Tento projekt ponúka možnosť porovnať odborné vzdelávanie žiakov s potrebami, ktoré požadujú firmy. Vďaka využitiu medzinárodných nástrojov ECVET a školského vzdelávacieho programu dôjde k prepojeniu výsledkov učenia. Takýto projekt môže pozitívne ovplyvniť budúce odborné vzdelávanie žiakov na našej škole.

            Pre každého zamestnávateľa sú v súčasnosti najdôležitejšie praktické skúsenosti a jazyková vybavenosť zamestnancov. Dúfame, že stážisti Erasmus+ potešia mnohých zamestnávateľov práve týmito znalosťami. Je pre nás veľmi dôležité, aby sa naši absolventi umiestňovali na trhu práce, zvyšovali svoju hodnotu na tomto trhu a našli uplatnenie nielen v našej krajine, ale aj v iných krajinách EÚ.

 

 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Dana Navarová

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre