Exkurzia Marius Pedersen

Dňa 26. 4. 2017 žiaci II. B, v rámci predmetu biológia, absolvovali exkurziu v akciovej spoločnosti Marius Pedersen  Pezinok spolu s pani profesorkou  Bílikovou.  

Prevádzka Marius Pedersen, a.s. Pezinok zabezpečuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva pre komunálnych a priemyselných zákazníkov v okolí Pezinka, Senca, Trnavy  či Záhoria. Zaoberá sa týmito činnosťami:

  • prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – triediaca hala
  • prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov,
  • zber a preprava komunálnych, priemyselných, stavebných a nebezpečných odpadov,
  • zber, preprava a nakladanie so separovanými odpadmi,
  • zber, preprava a nakladanie s odpadmi z priemyselných a logistických parkov,
  • zber, preprava a nakladanie s BIO odpadmi,
  • recyklácia, triedenie a lisovanie odpadov,
  • legislatívne poradenstvo.

 

Počas  exkurzie nám pani Turanská, vedúca strediska, sprostredkovala informácie o spracovaní odpadu a o dobe jeho rozkladu v prírode.  Dozvedeli sme  sa o  dôležitosti separácie odpadu, a to nielen z pohľadu ekonomickej výhodnosti,  ale aj z pohľadu ochrany životného prostredia a zachovania prírody  pre budúce generácie.

Exkurziu nám  spríjemnila rôznymi súťažami: hádzanie plastovými fľašami do kontajnerov  na vývoz odpadu, ovládanie vysokozdvižných vozíkov s balíkmi lisovaného odpadu. Na záver príjemného dopoludnia sme absolvovali vedomostný test. Náš záujem  a získané vedomosti boli odmenené sladkým prekvapením pre všetkých.

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Vivien Papanekova

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre