OAPK A PROGRAMY JA SLOVENSKO

Obchodná akadémia Pezinok opäť v JA Slovensko! 

 Nezisková organizácia JA SLOVENSKO študentov opäť stiahla do pútavých programov. 

Absolventi programu Viac ako peniaze získali informácie a najnovšie poznatky:

  • z oblasti finančnej gramotnosti
  • z manažmentu osobných financií. 

Získali kompetencie  a zručnosti, ako  informácie využiť nielen v praxi, ale  aj v osobnom  živote. Naučili sa aktívne využívať elektronické zdroje údajov o finančnom trhu a ekonomickej situácii. 

Do programu sa zapojilo 16 žiakov, z nich 11 úspešne zvládlo záverečný test, a tak získali certifikát za úspešné absolvovanie programu.

22 žiakov bolo zapojených do programu JA Učebnica ekonómie a podnikania, určený žiakom stredných škôl . V programe si rozšírili svoje vedomosti v oblasti: 

  • základov ekonómie, 
  • manažmentu,
  • podnikania. 

Interaktívna online učebnica, prostredníctvom ktorej vzdelávanie prebieha, pomáha žiakom pochopiť základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu. Na základe príkladov z praxe program jednoducho a zrozumiteľne opisuje základné vlastnosti systému voľného trhu s dôrazom na súkromné vlastníctvo, cenový systém a konkurenciu. Certifikátu o úspešnom absolvovaní programu sa potešili 17 študenti Obchodnej akadémie Pezinok.

Tretím programom bola Aplikovaná ekonómia. Prostredníctvom tohto programu si študenti  osvojujú teoretické vedomosti  priamo v praxi. Založili vlastnú firmu Gratia, JA Firma na obdobie jedného šk. roka, ktorá pod vedením učiteľa a konzultanta fungovala ako ktorákoľvek iná firma na trhu, simulujúc činnosť akciovej spoločnosti.  Cieľom je umožniť mladým ľuďom preniknúť do problematiky fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu. V priebehu práce sa zoznámili  s praktickou stránkou podnikania a riadenia firmy, učili  sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Program neprebieha len na fiktívnej báze, ale študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby. Úspešnosť ich podnikania sa prejavila  aj na výške dividendy, ktorú vyplatili  svojim akcionárom (200% zhodnotenie akcie). Študenti sa zúčastnili školení manažérskych zručností a Veľtrhu podnikateľských talentov v Košiciach. Niekoľko študentov získalo po absolvovaní Entrepreneurial Skills Pass - ESP  (www.entrepreneurialskillspass.eu) -  medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý osvedčuje podnikateľské zručnosti študentov vo veku 15 až 20 rokov. 

    

 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Dana Navarová

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre