Spájame teóriu s praxou

Dňa 28. 11. 2018  sa naši žiaci zúčastnili školenia v novootvorenej kancelárii Partners Group SK v Pezinku.

Vyjadrenie Ing. Vladimíra Šebeja, PhD,  k tomuto stretnutiu:

„Sme veľmi radi, že sme mali možnosť stretnúť sa so žiakmi Obchodnej akadémie  v Pezinku. Pripravili sme pre nich školenie, pretože cítime zodpovednosť zvyšovať finančnú gramotnosť mladých ľudí na Slovensku.  Informácie, ktoré sa dozvedeli sú veľmi dôležité do ich ďalšieho života.

Ukázali sa dve veľmi dôležité skutočnosti. Na jednej strane to bol záujem žiakov o nadštandardné vzdelávanie a ich disciplína, čo je určite v značnej miere zásluha vzťahu s ich učiteľmi a vzájomný rešpekt. Taktiež veríme, že tomu prispela aj kvalita pripravenej prezentácie. Druhý dôležitý aspekt je ochota a snaha pedagógov školy ponúknuť žiakom viac praktických informácii z praxe, urobiť niečo nad rámec ich povinností v záujme skvalitnenia vzdelávania a to sa skutočne cení.

Dôležitý je aj záujem súkromného sektora a ich nadačná činnosť.                                 

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“

Ing. Vladimír Šebej PhD.
Consultant
Partners Group SK
Trenčianska 57
821 09 Bratislava

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Dana Navarová

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre